Đăng ký nhận ngay Yến sào khánh hòa giảm giá 5-10%.

Thanh toán


 
Sản phẩm Thông tin Số lượng Giá Tổng tiền Hủy
Tổ yến Trắng Tinh chế thương hạng 100gr

Yến trắng tinh chế thượng hạng 4 100g

tang giam 3.458.000 3.458.000
Tổng giá trị đơn hàng: 3.458.000 VND
 
Xin vui lòng điền thông tin thanh toán:
Họ và tên *:
Địa chỉ *:
Điện thoại *:
Email *:
Tiêu đề:
Nội dung: